BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.),

 

 

 

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Warszawska,

 

-Numer działki – część 495/3,

 

-Numer KW – 12764,

 

-Powierzchnia nieruchomości – 25 m2,

 

-Opis nieruchomości - teren przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej (handel – boks nr 2),

 

-Roczna wysokość czynszu – 2 500,00 zł oraz 23 % podatku VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

 

 

 

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr VIII/82/15 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz, do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

 

2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz - nowej przeprawy mostowej zatwierdzonym uchwałą Nr V/31/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz - nowej przeprawy mostowej (Dz. Urz. Województwa Warmińsko - Mazurskiego Nr 34, poz. 551) stanowi teren oznaczony symbolem 2 KP - teren parkingu ogólnodostępnego.

 

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

4. Czynsz dzierżawny będzie wzrastał o 5 % w skali roku, począwszy od 1 stycznia 2016 r.

 

5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 20 maja 2015 r. do dnia 10 czerwca 2015 r.

Data powstania: środa, 27 maj 2015 10:30
Data opublikowania: środa, 27 maj 2015 13:07
Data przejścia do archiwum: czwartek, 11 cze 2015 09:35
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1257 razy