BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia

 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.),

Położenie nieruchomości – obręb Ciesina, gmina Pisz,
Numer działki – 28/7,
Numer KW – 10765,
Powierzchnia nieruchomości – 1428 m2,
Opis nieruchomości – teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem na parkowanie samochodu ciężarowego,
Roczna wysokość czynszu – 700,00 zł + 23 % VAT

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 1 roku.

2. W/w nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) istnieje możliwość zagospodarowania w/w terenu pod zabudowę mieszkaniową lub zagrodową.

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do 31 października 2015 r., na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 27 maja 2015 r. do dnia 17 czerwca 2015 r.

Data powstania: piątek, 29 maj 2015 15:08
Data opublikowania: piątek, 29 maj 2015 16:36
Data przejścia do archiwum: czwartek, 18 cze 2015 11:51
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1104 razy