BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.7.2015.AK

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

BURMISTRZ PISZA zawiadamia, że w dniu 29.05.2015 r., wpłynął kompletny wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

 

 „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 0,5 MW na działce nr 151/5 – obręb Trzonki, gmina Pisz”.

 

 Wraz z wnioskiem została złożona karta informacyjna przedsięwzięcia.

 

 Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm./, zostało wszczęte postępowanie w powyższej sprawie.

 

 Akta sprawy, znajdują się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. 63.

 

 

 

 

Data powstania: poniedziałek, 1 cze 2015 13:10
Data opublikowania: poniedziałek, 1 cze 2015 13:39
Data przejścia do archiwum: wtorek, 9 cze 2015 12:59
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1348 razy