BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.),

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Orzyska,
Numer działki – cz. dz. 29/1,
Numer KW – 13019,
Powierzchnia nieruchomości – 769 m2,
Opis nieruchomości – teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem na parkowanie samochodu ciężarowego,
Roczna wysokość czynszu – 615,00 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.

2. W/w nieruchomość według ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi teren zieleni nieurządzonej i zabudowy jednorodzinnej, położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 29 maja 2015 r. do dnia 19 czerwca 2015 r.

Data powstania: wtorek, 2 cze 2015 13:32
Data opublikowania: wtorek, 2 cze 2015 14:10
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 22 cze 2015 12:16
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1187 razy