BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782),

 

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Sienkiewicza,

Numer działki – część 184/4,

Numer KW – OL1P/00012877/9,

Powierzchnia nieruchomości – 75 m2 ,

Opis nieruchomości – teren przeznaczony na składowanie materiałów budowlanych,

Wysokość czynszu za cały okres dzierżawy – 60 zł +23 % podatku VAT.

 

 

  1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 6 miesięcy.
  2. W/w teren zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi teren komunikacyjny. Położony jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
  3. Czynsz za wydzierżawiony grunt należy uiścić w terminie do 30 września 2015 r. na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
  4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 15 czerwca 2015 r. do dnia 5 lipca 2015 r.

 

Data powstania: środa, 17 cze 2015 11:38
Data opublikowania: środa, 17 cze 2015 14:07
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 6 lip 2015 11:47
Opublikował(a): Ewa Szymańska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1137 razy