BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uroczysta Sesja

Pisz, dnia 3 czerwca 2015 roku BRM.0006.11.2015 Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), § 30 ust. 1 i 3 oraz § 85 Statutu Gminy Pisz stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXII/252/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie Statutu Gminy Pisz (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr 103, poz. 1791 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) i § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Piskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VIII/49/03 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu Powiatu Piskiego (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. z 2014 r. poz. 2232 z późn. zm.) zwołujemy Uroczystą Sesję Rady Miejskiej w Piszu oraz Rady Powiatu Pisz na dzień 25 czerwca 2015 r. (czwartek) o godzinie 11.00 w Sali Widowiskowej Piskiego Domu Kultury i ustalamy następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Powitanie Gości. 3. Przedstawienie porządku obrad. 4. Prezentacja tematyczna dotycząca współpracy Powiatu Piskiego z Powiatem Schleswig-Flensburg. 5. Wystąpienie Starosty Piskiego. 6. Wystąpienie Prezydenta Powiatu Schleswig-Flensburg. 7. Odczytanie uchwały okolicznościowej Rady Powiatu Pisz. 8. Prezentacja tematyczna związana z 370 - leciem praw miejskich Pisza. 9. Przyjęcie apelu w związku z obchodami 370 rocznicy praw miejskich Pisza. 10. Wręczenie Panu Mieczysławowi Zygmuntowi Rak tytułu „Zasłużony dla miasta Pisz”. 11. Wystąpienie Burmistrza Pisza. 12. Wręczenie okolicznościowych statuetek. 13. Przemówienia gości 14. Prezentacja artystyczna. 15. Zamknięcie obrad. Przewodniczący Rady Miejskiej w Piszu Lech Borak Przewodniczący Rady Powiatu Pisz Andrzej Kurzątkowski
Data powstania: czwartek, 18 cze 2015 14:54
Data opublikowania: czwartek, 18 cze 2015 15:39
Data przejścia do archiwum: czwartek, 25 cze 2015 13:34
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1312 razy