BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

SESJA

Pisz, dnia 22 czerwca 2015 r. PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 29 CZERWCA 2015 ROKU /PONIEDZIAŁEK / O GODZINIE 14.00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr VIII/15, Nr IX/15 i  Nr X/15 z obrad Sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza Pisza.
5. Zapytania i wnioski sołtysów.
6. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wręczenie nagród laureatom eliminacji gminnych w XXI Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „ Ośmiu Wspaniałych”.
9. Sprawozdanie finansowe Gminy Pisz za 2014 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2015.
11. Podjęcie uchwały w sprawie  rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pisz za rok 2014.
12. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pisza.
13. Podjęcie uchwały w sprawie  Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
15. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
16. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Zakładzie Opieki Zdrowotnej.
17. Odpowiedzi na zapytania radnych.
18. Wolne wnioski i informacje.
19. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Lech Borak

Data powstania: poniedziałek, 22 cze 2015 14:57
Data opublikowania: poniedziałek, 22 cze 2015 16:28
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 29 cze 2015 16:08
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1342 razy