BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.1.2013.AK

Burmistrz Pisza zawiadamia, że:

 

     • na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm./ oraz art. 77 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2013 r., poz.1235 z późn. zm./, zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu z prośbą o opinię odnośnie warunków realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa stawu rybnego typu karpiowego niespuszczanego o powierzchni 5,72 ha  i produkcji rocznej do 2 Mg z 1 ha powierzchni użytkowej stawu na działce o nr geodezyjnym 10/5 w obrębie Rakowo Piskie gmina Pisz”. 

 

     • na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm./oraz art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2013 r., poz.1235 z późn. zm./, zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji w/w przedsięwzięcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: środa, 1 lip 2015 12:05
Data opublikowania: środa, 1 lip 2015 12:18
Data przejścia do archiwum: czwartek, 16 lip 2015 09:39
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1477 razy