BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782)

 

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Wojska Polskiego,

Numer działki – część 399/8,

Numer KW – OL1P/00012303/5,

Powierzchnia nieruchomości – 25 m2 ,

Opis nieruchomości – teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem do użytkowania jako ogródek,

Roczna wysokość czynszu – 50 zł.

 

 

  1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.
  2. W/w teren, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz dla terenu przemysłowego przy ul. Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 5 marca 2009 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 67 poz. 1086 z dnia 21 maja 2009 r., położony jest na obszarze oznaczonym symbolem: 1MN – stanowiącym teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  3. Czynsz za wydzierżawiony grunt należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
  4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 21 lipca 2015 r.

 

Data powstania: czwartek, 2 lip 2015 12:02
Data opublikowania: czwartek, 2 lip 2015 15:16
Data przejścia do archiwum: środa, 22 lip 2015 13:10
Opublikował(a): Ewa Szymańska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1234 razy