BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU ZPN.6220.1.1.2014.AK

o podjęciu postępowania

Burmistrz Pisza zawiadamia, że w dniu 02.07.2015 r. na podstawie art. 101 § 1 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm. /,wydał

 

  POSTANOWIENIE

 o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:: „Farma Wiatrowa Liski”, która zostanie zlokalizowana w obrębach Zawady, Liski, Bogumiły i Turowo w gminie Pisz.

 

 Z treścią w/w postanowienia można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. nr 63, nr telefonu 87 424 12 25.

 

 

 

Pouczenie

 

 Na powyższe postanowienie nie przysługuje stronom zażalenie.

 

 

 

 

 

 

Data powstania: poniedziałek, 6 lip 2015 08:48
Data opublikowania: poniedziałek, 6 lip 2015 11:46
Data przejścia do archiwum: środa, 29 lip 2015 10:45
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1248 razy