BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

ZPN-7331/II/26/04

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)
Zawiadamiam
że w dniu 17-09-2004r r. na wniosek

Zakładu Instalatorstwa Elektrycznego Zygmunt Jurewicz, 11-500 Giżycko, ul.Jagiełły 7/19 działającego w imieniu inwestora Zakładu Energetycznego Białystok Spółka Akcyjna w Białymstoku, Rejon Energetyczny Giżycko ul. Przemysłowa 3

została wydana decyzja nr 26/04 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

przebudowie sieci energetycznej na działkach nr 129, 72, 148, 147 i 146 w miejscowości Trzonki.


Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5. w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami pok. Nr 20.

Data powstania: wtorek, 21 wrz 2004 09:58
Data opublikowania: wtorek, 21 wrz 2004 10:06
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 paź 2004 16:12
Opublikował(a): Ewa Michalak-Turska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1616 razy