BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782),

 

Położenie nieruchomości – Łysonie,

Numer działki – 87,

Numer KW – OL1P/00013683/9,

Powierzchnia nieruchomości – 700 m2 ,

Opis nieruchomości – teren przeznaczony do użytkowania jako ogródek,

Roczna wysokość czynszu – 280 zł.

 

 

  1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.
  2. W/w nieruchomość położona jest w obszarze gdzie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Pisz jest to teren przeznaczony pod zabudowę zagrodową.
  3. Czynsz za wydzierżawiony grunt należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
  4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 13 lipca 2015 r. do dnia 2 sierpnia 2015 r.

 

 

Data powstania: piątek, 17 lip 2015 08:48
Data opublikowania: piątek, 17 lip 2015 11:05
Data przejścia do archiwum: środa, 5 sie 2015 09:39
Opublikował(a): Ewa Szymańska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1019 razy