BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.13.2015.TP

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm./

 

zawiadamiam, że w dniu 20.07.2015 r. na wniosek

Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Warszawie

ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa

Zakład w Białymstoku

Rejon Dystrybucji Gazu w Ełku

ul. Sportowa 1, 19-300 Ełk

 

Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 13/15 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu niskiego ciśnienia na działkach o numerach geodezyjnych 1474, 1466 położonych w obrębie Pisz 1 i na działkach o numerach geodezyjnych 10, 11/28 położonych w obrębie Jagodne, gm. Pisz.

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Data powstania: czwartek, 23 lip 2015 10:08
Data opublikowania: czwartek, 23 lip 2015 17:24
Data przejścia do archiwum: piątek, 21 sie 2015 14:27
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1263 razy