BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.14.2015.TP

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm./

 

zawiadamiam, że w dniu 20.07.2015 r. na wniosek

PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie

ul. Garbarska 21 A

20-340 Lublin

z upoważnienia, której działa firma

Elektryk Karbowniczyn S.C.

ul. Sienkiewicza 9 A

11-500 Giżycko

 

Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 14/15 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie kablowej linii energetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV o długości około 170 m, budowie złącza kablowo - pomiarowego oraz demontażu istniejącego przyłącza napowietrznego na działkach o numerach ewidencyjnych 81, 217, 190/3, 213/1, 240 położonych w obrębie geodezyjnym Pilchy, gm. Pisz.

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

 

Data powstania: czwartek, 23 lip 2015 10:10
Data opublikowania: czwartek, 23 lip 2015 17:24
Data przejścia do archiwum: piątek, 21 sie 2015 14:27
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1260 razy