BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

SESJA

Pisz, dnia 27 lipca 2015 r. PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 07 sierpnia 2015 ROKU /PIĄTEK / O GODZINIE 14 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU.

      Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XI/2015 i Nr XII/2015 z obrad Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Pisza.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów.
 6. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Piszu ze stanu Porządku
  i Bezpieczeństwa za 2014 rok.
 9. Sprawozdanie z przedsięwzięć realizowanych w Ośrodku Profilaktyki i Terapii w Piszu w 2014 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2015.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu
  i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz na własność nieruchomości będącej własnością osób fizycznych.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich będących własnością Gminy Pisz.
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości diet przysługujących radnym gminy i sposobu ich wypłacania oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym gminy.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do opiniowania kandydatów na ławników.
 20. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 21. Wolne wnioski i informacje.
 22. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

Lech Borak

Data powstania: wtorek, 28 lip 2015 08:11
Data opublikowania: wtorek, 28 lip 2015 09:59
Data przejścia do archiwum: piątek, 7 sie 2015 17:39
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1204 razy