BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.9.2015.AK

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

BURMISTRZ PISZA zawiadamia, że w dniu 14.08.2015 r., wpłynął kompletny wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

 

 

 

Punkt do zbierania złomu przy ul. Spokojnej, na działce o nr 1171/8 obręb Pisz 1, gmina Pisz”.

 

 

 

Wraz z wnioskiem została złożona karta informacyjna przedsięwzięcia.

 

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm./, zostało wszczęte postępowanie w powyższej sprawie.

 

 

 

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. 63.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: poniedziałek, 17 sie 2015 12:45
Data opublikowania: wtorek, 18 sie 2015 10:38
Data przejścia do archiwum: środa, 26 sie 2015 08:59
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1227 razy