BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.9.2015.AK

o możliwości zapoznania się z aktami sprawy

Zawiadamia się, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm./ przed zakończeniem postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

 

 

 

Punkt do zbierania złomu przy ul. Spokojnej, na działce o nr 1171/8 obręb Pisz 1, gmina Pisz”.

 

 

 

 

 

Burmistrz Pisza poinformował, o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącymi w/w postępowania, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu, w pok. 63 tut. Urzędu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: środa, 2 wrz 2015 14:56
Data opublikowania: środa, 2 wrz 2015 17:36
Data przejścia do archiwum: czwartek, 10 wrz 2015 14:02
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1388 razy