BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

SESJA

Pisz, dnia 08 września 2015 r. PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XIV -TA SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 16 WRZEŚNIA 2015 ROKU /ŚRODA / O GODZINIE 14.00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU.

      Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XIII/2015 z obrad Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Pisza.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów.
 6. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r.
 9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2015.
 10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 11. Projekt uchwały w sprawie wyłączenia z użytkowania i pozbawienia części drogi gminnej położonej na działce o nr geodezyjnym 63/1 w obrębie Turowo kategorii drogi gminnej.
 12. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „ Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pisz na lata 2013 – 2017 ”.
 13. Projekt uchwały w sprawie zamiany prawa własności nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz.
 14. Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej.
 15. Projekt uchwały w sprawie skargi na działalność Dyrektora Piskiego Domu Kultury w Piszu.
 16. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piszu.
 17. Projekt uchwały w sprawie odwołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piszu.
 18. Projekt uchwały w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piszu.
 19. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 20. Wolne wnioski i informacje.
 21. Zamknięcie obrad.

            

           Przewodniczący Rady

              Lech Borak

Data powstania: środa, 9 wrz 2015 13:52
Data opublikowania: środa, 9 wrz 2015 16:22
Data przejścia do archiwum: środa, 16 wrz 2015 17:17
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1256 razy