BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.),

 

INFORMUJĘ

 

o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych:

- nr 1648N droga krajowa nr 58 (Ruciane - Nida) – Wiartel - droga krajowa nr 63 (Jeże),

- nr 1656N Wielki Las – Pogobie Średnie – Pisz ul. Leśna (droga powiatowa nr 1522N),

- nr 1686N Karwik – droga krajowa nr 63 (Jeglin),

- nr 1670N Pisz – Rybitwy – droga krajowa nr 58 (Kaliszki).

 

Z treścią wydanej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5 pok. nr 38 oraz w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających dane o środowisku na stronie www.ekoportal.gov.pl

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.

Data powstania: poniedziałek, 14 wrz 2015 07:59
Data opublikowania: poniedziałek, 14 wrz 2015 11:25
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 28 wrz 2015 11:32
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1009 razy