BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.10.2015.AK

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

BURMISTRZ PISZA zawiadamia, że w dniu 14.09.2015 r., wpłynął kompletny wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

 

 

 

Budowa farmy fotowoltaicznej na powierzchni 11,47 ha, o mocy 7,0 MW na działkach o nr: 12/8 – obręb Rakowo Piskie i 276/1- obręb Stare Guty gmina Pisz”

 

 

 

Wraz z wnioskiem została złożona karta informacyjna przedsięwzięcia.

 

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm./, zostało wszczęte postępowanie w powyższej sprawie.

 

 

 

Akta sprawy, znajdują się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. 63.

Data powstania: środa, 16 wrz 2015 14:03
Data opublikowania: środa, 16 wrz 2015 17:17
Data przejścia do archiwum: czwartek, 24 wrz 2015 08:08
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1081 razy