BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Pomoc finansowa dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku suszy

W związku z uruchomieniem programu pomocy finansowej dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku suszy, Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Piszu prowadzi nabór wniosków o pomoc finansową dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez suszę w 2015 r.

Jednym z warunków uzyskania pomocy, jest konieczność dołączenia do wniosku kopii protokołu oszacowania szkód sporządzonego przez komisję powołaną przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Pomoc może uzyskać rolnik, w którego gospodarstwie lub dziale specjalnym produkcji rolnej straty spowodowane przez suszę wyniosły powyżej 30 % średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym ( produkcji roślinnej i zwierzęcej łącznie ).

Rolnicy, którzy spełniają ten warunek mogą odbierać kopie protokołów w celu dołączenia do wniosku o pomoc, w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Piszu od 25 września 2015 r.

Nadmieniam, że pomoc jest przyznawana w drodze decyzji Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Piszu na wniosek tego producenta rolnego złożony w terminie do 30 września 2015 r. na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na stronie internetowej.

Formularze dostępne są także w postaci papierowej w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Piszu.

W przypadku ubiegania się przez producentów rolnych o kredyty na wznowienie produkcji w poszkodowanych gospodarstwach rolnych, należy uzyskać adnotację Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na oryginałach protokołów, potwierdzającą wystąpienie szkody, jeżeli straty wyniosły powyżej 30 % średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym. Zainteresowani tą formą pomocy rolnicy mogą ubiegać się o potwierdzenie protokołów, za pośrednictwem Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Piszu ul. Wojska Polskiego 33, 12-200 Pisz, tel. 87 4232033.

Data powstania: czwartek, 24 wrz 2015 09:58
Data opublikowania: czwartek, 24 wrz 2015 13:21
Data przejścia do archiwum: czwartek, 1 paź 2015 11:23
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Dawid Rutka
Artykuł był czytany: 1057 razy