BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.),

Położenie nieruchomości – obręb Łysonie
Numer działki – część 89/2,
Numer KW – OL1P/00013683/9,
Powierzchnia nieruchomości – 850 m2,
Opis nieruchomości – teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem do użytkowania jako ogródek,
Roczna wysokość czynszu – 340 zł

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.

2. W/w nieruchomość według ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi teren zabudowy zagrodowej, położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 06 października 2015 r. do dnia 27 października 2015 r.

Data powstania: wtorek, 6 paź 2015 13:33
Data opublikowania: wtorek, 6 paź 2015 13:33
Data przejścia do archiwum: środa, 28 paź 2015 10:41
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1087 razy