BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.16.2015.TP

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm./

 

zawiadamiam, że w dniu 06.10.2015 r. na wniosek

Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu

Aleja Turystów 22

12-200 Pisz

 

Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 16/15 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na pogłębieniu dna rzeki Pisy na działkach nr 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5 położonych w obrębie Pisz 1, na potrzeby utrzymania właściwej głębokości przy nabrzeżu Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu.

 

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Data powstania: środa, 7 paź 2015 12:56
Data opublikowania: środa, 7 paź 2015 14:29
Data przejścia do archiwum: czwartek, 5 lis 2015 11:49
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1317 razy