BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU ZPN.6220.1.10.2015.AK

Burmistrz Pisza, zawiadamia że na podstawie art. 36 § 1 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm. / postanowieniem z dnia 19.10.2015 r. wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej na powierzchni 11,47 ha, o mocy 7,0 MW na działkach o nr: 12/8 – obręb Rakowo Piskie i 276/1- obręb Stare Guty gmina Pisz”do dnia 18. 12. 2015 r.

 

 

 

 

Data powstania: poniedziałek, 19 paź 2015 12:29
Data opublikowania: poniedziałek, 19 paź 2015 12:54
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 26 paź 2015 09:05
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1180 razy