BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.),

Położenie nieruchomości – Bogumiły
Numer działki – 81
Numer KW – OL1P/00013744/5
Powierzchnia nieruchomości – 956 m2,
Opis nieruchomości – nieruchomość przeznaczona do użytkowania jako ogródek,
Roczna wysokość czynszu – 382 zł


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.

2. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu farmy wiatrowej zatwierdzonym Uchwałą Nr XLII/539/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu farmy wiatrowej, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego, poz. 1707 z dnia 25 kwietnia 2014 r. położona jest na obszarze oznaczonym symbolem B-MN – stanowiącym teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 27 października 2015 r. do dnia 17 listopada 2015 r.

Data powstania: wtorek, 27 paź 2015 14:15
Data opublikowania: wtorek, 27 paź 2015 16:24
Data przejścia do archiwum: środa, 18 lis 2015 16:03
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1081 razy