BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.),

 

 

 

-Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pisz 1,

 

-Numer działki – część 1465,

 

-Numer KW – OL1P/00013023/5

 

-Powierzchnia nieruchomości – 26,50 m2,

 

-Opis nieruchomości - teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem na urządzenie wewnętrznej drogi dojazdowej

 

-Roczna wysokość czynszu – 60,00 zł oraz 23 % podatku VAT.

 

 

 

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

 

2. W/w teren zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi teren zieleni nieuporządkowanej niskiej. Położony jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

 

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 30 października 2015 r. do dnia 20 listopada 2015 r.

Data powstania: wtorek, 3 lis 2015 12:11
Data opublikowania: wtorek, 3 lis 2015 16:13
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 23 lis 2015 07:34
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1337 razy