BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU ZPN.6220.1.6.2014.AK

 

 

Burmistrz Pisza zawiadamia, że w dniu 03.11.2015 r. na podstawie art. 98 § 1, art. 101 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm. / wydał

 

POSTANOWIENIE

 

o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej na działkach o nr 7/15 i 7/19, o powierzchni zabudowy 4990 m 2 , w obrębie Karpa, gmina Pisz”, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę kompletnych danych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia.

 

 

 

Z treścią w/w postanowienia można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. nr 63.

 

 

 

 

 

 

Data powstania: wtorek, 3 lis 2015 12:44
Data opublikowania: wtorek, 3 lis 2015 13:58
Data przejścia do archiwum: czwartek, 12 lis 2015 09:14
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1234 razy