BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

SESJA

Pisz, dnia 04 listopada 2015 r. PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XVII - TA SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 12 LISTOPADA 2015 ROKU /CZWARTEK / O GODZINIE 13 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU.

  

      Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XVI/2015 z obrad Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Pisza.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów.
 6. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej „ Wieża” z siedzibą w Piszu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyłączenia części nieruchomości z części wspólnej nieruchomości, dołączenia wyłączonej części do lokalu mieszkalnego, utworzenia odrębnej własności lokalu oraz sprzedaży przypadającego udziału w wyłączonej części.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej na terenie Gminy Pisz.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty miejscowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy do celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w Gminie Pisz.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Piszu poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Snopkach.
 18. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 19. Wolne wnioski i informacje.
 20. Zamknięcie obrad.

 

          Przewodniczący Rady

            Lech Borak

 

 

Data powstania: środa, 4 lis 2015 15:24
Data opublikowania: czwartek, 5 lis 2015 11:58
Data przejścia do archiwum: czwartek, 12 lis 2015 17:39
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1133 razy