BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.23.2015.TP

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm./

zawiadamiam, że w dniu 10.11.2015 r. na wniosek

Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

ul. Marcina Kasprzaka 25

01-224 Warszawa

reprezentowanej przez pełnomocnika

Pana Jacka Kozłowskiego

ul. Nowogródzka 54

11-500 Giżycko

Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 23/15 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu i przyłączy gazu ziemnego niskiego ciśnienia z polietylenu na działkach o nr geodezyjnych 210, 216 położonych w obrębie Pisz 1, przy ul. Różanej.

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Data powstania: wtorek, 10 lis 2015 13:59
Data opublikowania: wtorek, 10 lis 2015 15:39
Data przejścia do archiwum: środa, 9 gru 2015 12:15
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1245 razy