BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.),

 

 

 

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Dworcowa,

 

-Numer działki –390/4,

 

-Numer KW – OL1P/00012877/9,

 

-Powierzchnia nieruchomości - 33 m2,

 

-Opis nieruchomości - teren zabudowany budynkiem usługowym,

 

-Cena rocznego czynszu – 1060 zł oraz 23 % podatku VAT.

 

 

 

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem zgodnie z uchwałą Nr XVI/143/15 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 15 października 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz, przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat.

 

2. W/w teren zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Położony jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

 

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

4. Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany corocznie wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanym corocznie przez Prezesa GUS, za rok poprzedni.

 

5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 14 listopada 2015 r. do dnia 5 grudnia 2015 r.

Data powstania: środa, 18 lis 2015 08:18
Data opublikowania: środa, 18 lis 2015 15:58
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 gru 2015 08:25
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1060 razy