BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.19.2015.TP

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm./

 

zawiadamiam, że w dniu 20.11.2015 r. na wniosek

 

Mazurskiej Służby Ratowniczej

Okartowo

12-250 Orzysz

 

z upoważnienia, której działa firma

Projektowanie i Nadzór Inwestorski

inż. Romuald Muszyński

zam. Maldanin 18 c

12-200 Pisz

 

Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 19/15 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego nabudowie magazynu na sprzęt wodny na działce o nr geodezyjnym 43/40 w obrębie Szczechy Małe, gm. Pisz, w ramach rozszerzenia terenu stacji ratownictwa wodnego zlokalizowanej na działkach nr 43/10 i 43/39 w ww. obrębie.

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Data powstania: poniedziałek, 23 lis 2015 14:24
Data opublikowania: wtorek, 24 lis 2015 17:53
Data przejścia do archiwum: wtorek, 22 gru 2015 12:06
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1267 razy