BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.25.2015.TP

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

                                                                                                      

 

       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm./

zawiadamiam, że w dniu 10.12.2015 r. na wniosek firmy

Orange Polska S.A.

Al. Jerozolimskie 160

02-326 Warszawa

 

z upoważnienia której działa

Pan Tomasz Grudziński

NetWorks ! Sp. z. o.o

ul. Piekarnicza 1

80-126 Gdańsk

 

Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 25/15 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, w skład której wchodzą: budowa wieży o wysokości około 52 m wraz z antenami i odgromnikiem, budowa szaf teletechnicznych, placu manewrowego, budowa przyłącza energetycznego oraz utwardzenie i ogrodzenie terenu stacji na działce o nr geodezyjnym 193/27 położonej w obrębie Maldanin, w miejscowości Imionek, gm. Pisz.

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: piątek, 11 gru 2015 11:25
Data opublikowania: piątek, 11 gru 2015 14:00
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 11 sty 2016 11:04
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1426 razy