BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

 

 

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.),

 

 

 

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Targowa,

 

-Numer działki – część 328/10,

 

-Numer KW – 12303,

 

-Powierzchnia nieruchomości - 400 m2,

 

-Opis nieruchomości - plac utwardzony Amfiteatru do prowadzenia nauki jazdy,

 

-Miesięczna wysokość czynszu – 190,00 zł oraz 23 % podatku VAT.

 

 

 

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVI/144/15 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 15 października 2015 r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 1 roku.

 

2. W/w teren zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Nr XXVI/295/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru centrum kulturalno - rozrywkowego z placem wielofunkcyjnym (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. Nr 170 poz. 2463) stanowi obszar oznaczony symbolem 1.UK,US – teren usług kultury, sportu i rekreacji.

 

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 10 dnia każdego miesiąca na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 11 grudnia 2015 r. do dnia 1 stycznia 2016 r.

Data powstania: piątek, 11 gru 2015 14:44
Data opublikowania: piątek, 11 gru 2015 17:23
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 4 sty 2016 09:13
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1161 razy