BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona d wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.),

 

 

 

-Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Szczechy Małe.

 

-Numer działki – część 14/79

 

-Numer KW – 19638,

 

-Powierzchnia nieruchomości - 5,3714 ha,

 

-Opis nieruchomości - teren przeznaczony do użytkowanie na cele rolne,

 

-Roczna wysokość czynszu – 2 685,70 zł.

 

 

 

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

 

2. W/w teren zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Położony jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

 

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 9 grudnia 2015 r. do dnia 30 grudnia 2015 r.

Data powstania: poniedziałek, 14 gru 2015 10:43
Data opublikowania: poniedziałek, 14 gru 2015 15:23
Data przejścia do archiwum: czwartek, 31 gru 2015 10:38
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1144 razy