BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

SESJA

Pisz, dnia 14 grudnia 2015 r. PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XX SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 29 GRUDNIA 2015 ROKU /WTOREK/ O GODZINIE 13.00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU. Porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów Nr XVII/2015 , Nr XVIII/2015 i Nr XIX/2015 z obrad Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Pisza.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów.
 6. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2015.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2016 – 2021.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pisz na rok 2016.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „ Planu gospodarki niskoemisyjnej dla terenów położonych w granicach Gminy Pisz ” .
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowych.
 18. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 19. Wolne wnioski i informacje.
 20. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

Lech Borak

Data powstania: wtorek, 15 gru 2015 14:33
Data opublikowania: wtorek, 15 gru 2015 19:42
Data przejścia do archiwum: wtorek, 29 gru 2015 18:53
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1293 razy