BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.),

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Długa,
Numery działek – 1865 i część 1863,
Numer KW – OL1P/00022783/6,
Powierzchnia nieruchomości – 51.790 m2,
Opis nieruchomości – teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem do użytkowania na cele rolne,
Roczna wysokość czynszu – 1.730,00 zł

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.

2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVI/465/13 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 września 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Pisz pomiędzy drogą na plażę miejską a granicą administracyjną miasta Pisz ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego, poz. 3312 i 3313 z dnia 4 grudnia 2013 r. położona jest na obszarze oznaczonym symbolami: 11MP, 12MP i 13MP – teren zabudowy pensjonatowej, 20KD – ścieżki piesze i pieszo – rowerowe, 23KD – teren drogi dojazdowej oraz 25KDW – teren drogi wewnętrznej.

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 15 grudnia 2015 r. do dnia 5 stycznia 2016 r.

Data powstania: wtorek, 15 gru 2015 15:05
Data opublikowania: wtorek, 15 gru 2015 19:38
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 sty 2016 15:55
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1202 razy