BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.),

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Wąglicka,
Numery działek – cz.546/7, cz. 546/8 oraz cz. 547/1,
Numer KW – OL1P/ 00013119/5,
Powierzchnia nieruchomości – 24 m2,
Opis nieruchomości – teren pod garażem blaszanym,
Roczna wysokość czynszu – 192,00 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 1 roku.

2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar zabudowy usługowej i rzemieślniczej, położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do 30 września 2016 roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 17 grudnia 2015 r. do dnia 6 stycznia 2016 r.

Data powstania: czwartek, 17 gru 2015 11:18
Data opublikowania: czwartek, 17 gru 2015 14:02
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 sty 2016 15:57
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 976 razy