BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.24.2015.TP

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm./

 

zawiadamiam, że w dniu 28.12.2015 r. na wniosek firmy

 

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21 A

20-340 Lublin

z upoważnienia której działa firma

„ELEKTRO SERVICE”

Józef Błudnicki

ul. Leśna 21, Gajewo

11-500 Giżycko

 

Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 24/15 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej SN 15 kV, słupowej stacji transformatorowej, linii kablowej nN 0,4 kV oraz złącza kablowo – pomiarowego na działkach o nr geodezyjnych 125/28, 152/8, 98, 89, 95, 97, 359 położonych w obrębie Jeże, gm. Pisz oraz na działkach o nr geodezyjnych 46/1, 45 położonych w obrębie Dłutowo, gm. Pisz.

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Data powstania: wtorek, 29 gru 2015 09:31
Data opublikowania: wtorek, 29 gru 2015 09:56
Data przejścia do archiwum: środa, 27 sty 2016 09:26
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1389 razy