BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.28.2015.TP

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm./

 

zawiadamiam, że w dniu 28.12.2015 r. na wniosek

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Szpitala Powiatowego w Piszu

ul. Sienkiewicza 2

12-200 Pisz

 

 

Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 28/15 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na adaptacji (przebudowie i wykonaniu innych robót budowlanych) istniejących pomieszczeń Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego i Paliatywnego w części parterowej budynku szpitala z dobudową (rozbudową) od strony zachodniej (z częścią podpiwniczoną) z przeznaczeniem na potrzeby Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego na działce o nr geodezyjnym 267/17 położonej w obrębie Pisz 2.

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Data powstania: wtorek, 29 gru 2015 09:32
Data opublikowania: wtorek, 29 gru 2015 09:57
Data przejścia do archiwum: środa, 27 sty 2016 09:26
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1241 razy