BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.2.2016.AK

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

BURMISTRZ PISZA zawiadamia, że w dniu 03.02.2016 r., wpłynął kompletny wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

Budowa farmy fotowoltaicznej „Pisz I”, o mocy do 1MW na działce nr 199 – obręb Łupki, gmina Pisz”

Wraz z wnioskiem została złożona karta informacyjna przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016 r., poz. 23/, zostało wszczęte postępowanie w powyższej sprawie. Akta sprawy, znajdują się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. 63.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: piątek, 5 lut 2016 08:58
Data opublikowania: piątek, 5 lut 2016 12:29
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 22 lut 2016 11:45
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Andrzej Kurpiewski
Artykuł był czytany: 1341 razy