BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.3.2016.AK

Burmistrz Pisza zawiadamia, że zwrócił się z prośbami do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej „Pisz II”, o mocy do 1MW na działce nr 199 – obręb Łupki, gmina Pisz”.

Data powstania: piątek, 5 lut 2016 09:02
Data opublikowania: piątek, 5 lut 2016 12:28
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 22 lut 2016 11:45
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Andrzej Kurpiewski
Artykuł był czytany: 1273 razy