BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.4.2016.AK

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

BURMISTRZ PISZA zawiadamia, że w dniu 17.02.2016 r., wpłynął kompletny wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

Budowa farmy fotowoltaicznej „Stare Guty 3” o mocy do 6 MW na działce nr 335/5 – obręb Stare Guty, gmina Pisz.

Wraz z wnioskiem została złożona karta informacyjna przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016 r., poz. 23/, zostało wszczęte postępowanie w powyższej sprawie.

Akta sprawy, znajdują się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. 63.

 

 

Data powstania: wtorek, 23 lut 2016 09:05
Data opublikowania: wtorek, 23 lut 2016 12:04
Data przejścia do archiwum: czwartek, 17 mar 2016 11:10
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1219 razy