BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU ZPN.6220.1.3.2016.AK

Burmistrz Pisza, zawiadamia że na podstawie art. 36 § 1 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016 r. poz. 23/ postanowieniem z dnia 23.02.2016 r. wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej „Pisz II”, o mocy do 1 MW na działce nr 199 – obręb Łupki, gmina Pisz,   do dnia 23. 03. 2016 r.

 

Data powstania: czwartek, 25 lut 2016 14:18
Data opublikowania: czwartek, 25 lut 2016 16:42
Data przejścia do archiwum: piątek, 25 mar 2016 14:07
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1285 razy