BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU ZPN.6220.1.9.2013.AK

Burmistrz Pisza, zawiadamia że na podstawie art. 36 § 1 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016 r. poz. 23 / postanowieniem z dnia 29.02.2016 r. wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1,6 MW składającej się z pola modułów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą techniczną i drogową na działce nr 117/5 w obrębie Trzonki, gmina Pisz, do dnia 29. 04. 2016 r.

 

 

Data powstania: środa, 2 mar 2016 14:40
Data opublikowania: środa, 2 mar 2016 16:24
Data przejścia do archiwum: piątek, 25 mar 2016 14:06
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1356 razy