BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.6.2016.AK

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2016 r. poz. 353/ informuję o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

 

Budowa hali magazynowej z zapleczem socjalnym i biurowym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 113/25 w obrębie Jagodne, gmina Pisz.

 

Jednocześnie informuję, że o możliwości zapoznania się jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz opinią Państwo9wego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu, w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. 63

 

Data powstania: piątek, 1 kwi 2016 10:24
Data opublikowania: piątek, 1 kwi 2016 15:52
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 2 maj 2016 10:10
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1374 razy