BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.7.2016

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016 r., poz. 23/ zawiadamiam, że w dniu 30.03.2016 r., wpłynął wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

 

Budowa budynku hali produkcyjno – magazynowej z częścią socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz budynku warsztatowego na działkach nr 537/1, nr 537/4 oraz na części działki nr 539/3 w obrębie Pisz 2, gmina Pisz

 

Wraz z wnioskiem została złożona karta informacyjna przedsięwzięcia.

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. nr 63.

Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do tut. Urzędu w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Data powstania: poniedziałek, 4 kwi 2016 09:01
Data opublikowania: poniedziałek, 4 kwi 2016 13:51
Data przejścia do archiwum: środa, 4 maj 2016 11:04
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1230 razy