BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.2.2016.TP

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm./

 

zawiadamiam, że w dniu 01.04.2016 r. na wniosek

PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie

ul. Garbarska 21 A

20-340 Lublin

z upoważnienia, której działa firma

„Elektroinstal” Mirosław Rudziewicz

ul. Zapolskiej 8

19-300 Ełk

 

Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 2/16 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowych SN 15 kV i nN 04,kV, linii napowietrznej SN 15 KV oraz słupowej stacji transformatorowej na działkach o nr geodezyjnych 93/6, 93/8, 93/9, 96, 98, 99, 101/1, 102/1 położonych w obrębie Zdory, gm. Pisz.

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

 

Data powstania: środa, 6 kwi 2016 10:35
Data opublikowania: środa, 6 kwi 2016 14:01
Data przejścia do archiwum: czwartek, 5 maj 2016 10:03
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1371 razy