BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.4.2016.TP

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm./

zawiadamiam, że w dniu 07.04.2016 r. na wniosek

PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie

ul. Garbarska 21 A

20-340 Lublin

z upoważnienia, której działa firma

Elektryk Karbowniczyn S.C.

ul. Sienkiewicza 9 A

11-500 Giżycko

 

Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 4/16 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kablowej linii energetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV YAKXS 4x120 mm2 o długości około 380 m oraz złącza kablowo – pomiarowego na działkach o numerach ewidencyjnych 207/12, 207/14 położonych w obrębie geodezyjnym Pilchy, gm. Pisz.

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Data powstania: piątek, 8 kwi 2016 13:10
Data opublikowania: piątek, 8 kwi 2016 16:28
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 9 maj 2016 10:30
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1250 razy