BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.7.2016

o możliwości zapoznania się z aktami sprawy

Zawiadamia się zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016 r., poz. 23/ przed zakończeniem postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia o nazwie:

„Budowa budynku hali produkcyjno – magazynowej z częścią socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz budynku warsztatowego na działkach nr 537/1, nr 537/4 oraz na części działki nr 539/3 w obrębie Pisz 2, gmina Pisz         

 o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącymi w/w postępowania, w pok. 63 tut. Urzędu.

 

 Burmistrz Pisza poinformował strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącymi w/w postępowania w pok. nr 63 tut. Urzędu.

Data powstania: środa, 27 kwi 2016 15:11
Data opublikowania: środa, 27 kwi 2016 16:05
Data przejścia do archiwum: piątek, 27 maj 2016 10:03
Opublikował(a): Ewa Rogowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1177 razy