BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Staszica,
Numer działki – 1058,
Numer KW – OL1P/ 00012877/9,
Powierzchnia nieruchomości – 22 m2,
Opis nieruchomości – teren zabudowany garażem murowanym,
Roczna wysokość czynszu – 220,00 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.

2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar oznaczony symbolem D 23 KS – zespół garażowy i zakład naprawczy, położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 28 kwietnia 2016 r. do dnia 19 maja 2016 r.

Data powstania: czwartek, 5 maj 2016 10:04
Data opublikowania: czwartek, 5 maj 2016 10:08
Data przejścia do archiwum: piątek, 20 maj 2016 09:21
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1086 razy